• Svenska
  • English

Vår kvalitetspolicy

• Våra kunders behov är grunden till vår verksamhet. Vi vill vara kundens första val och därför arbetar vi för att varje leverans är av bästa kvalitet till rätt pris.
• Vi skall motsvara alla tillämpliga krav och förbättrar ständigt vårt arbetssätt.
• Vi har kompetent och fackmässigt utbildad personal och vi skall utföra arbetet till kundens belåtenhet.
• Vi samarbetar med pålitliga och serviceinriktade underleverantörer.

Vår miljöpolicy

• Vi arbetar aktivt för att minimera vårt ekologiska avtryck och de miljömässigt negativa effekterna av vårt arbete.
• Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta för att nå våra miljömål.
• Vi arbetar hela tiden efter att hålla nere förbrukning av bränsle och energi.
• Vi åtar oss att skydda miljön genom att förebygga förorening, uppfylla bindande krav samt att ständigt förbättra miljöledningssystemet.

Vår arbetsmiljöpolicy

• Vi strävar alltid efter att arbetet skall vara utvecklande för alla anställda genom en jämställd, säker och stimulerande arbetsmiljö.
• Vi har som minimikrav att följa alla lagar och föreskrifter.
• Vår personal får möjlighet till personlig utveckling, medinflytande och påverkan av sin egen arbetssituation.
• Vi bevakar och ständigt utvecklar vårt sätt att arbeta för att hela tiden minimera risker.